Писмен въпрос E-2101/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Отвличане на работници по програма за взаимопомощ в Судан