Писмен въпрос E-011104/10 Jürgen Creutzmann (ALDE) до Комисията. Стандартизация на клапани за пълнене, респект. щуцери за пълнене на преносими и стационарни кислородни бутилки