Писмен въпрос P-5883/09, зададен от Edit Bauer (PPE) на Комисията. Разпродажба на активите на хартиената фабрика Щурово (Štúrovo) в Словакия