Kawża C-476/09 P: Appell ippreżentat fis- 26 ta’ Novembru 2009 mit-Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim’ Istanza (Il-Ħames Awla Estiża) tad- 9 ta’ Settembru 2009 fil-Kawżi magħquda T-227/01 sa T-229/01, T-265/01, T-266/01 u T-270/01, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava u Comunidad Autónoma del País Vasco — Gobierno Vasco et vs Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej