Писмен въпрос E-6380/09, зададен от Konstantinos Poupakis (PPE) на Комисията. Фалшиви лекарства — риск за здравето на потребителите