Asia T-264/06: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 24.9.2008 — DC-Hadler Networks v. komissio (Julkiset tavaranhankinnat — TACIS-ohjelma — Tarjouspyyntömenettelyn peruuttamispäätös — Kumoamiskanne — Perusteluvelvollisuus)