Дело T-264/06: Решение на Първоинстанционния съд от 24 септември 2008 г. — DC-Hadler Networks/Комисия (Обществени поръчки за доставки — Програма TACIS — Решение за отмяна на процедурата за възлагане на обществена поръчка — Жалба за отмяна — Задължение за мотивиране)