Писмен въпрос E-3868/07 зададен от Erik Meijer (GUE/NGL) на Комисията. Положение на несигурност на работещите в холандската авиокомпания Мартинеър (Martinair), чакащи потвърждение или отхвърляне на решението за обединяване с Еър Франс—КЛМ