Decizia (UE) 2016/63 a Consiliului din 15 ianuarie 2016 privind aderarea Croației la Convenția elaborată în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană privind lupta împotriva corupției care implică funcționari ai Comunităților Europene sau funcționari ai statelor membre ale Uniunii Europene