Rådets afgørelse 2014/23/FUSP af 20. januar 2014 om ophævelse af afgørelse 2013/350/FUSP om ændring og forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant for fredsprocessen i Mellemøsten