Писмен въпрос E-6896/08 зададен от Luca Romagnoli (NI) на Комисията. Деца, зависими от технологиите, които прекарват прекалено много време пред компютрите