Регламент (ЕО) № 674/2007 на Комисията от 15 юни 2007 година за определяне на вносните мита в сектора на житните култури, приложими от 16 юни 2007 г.