Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2315 на Комисията от 8 декември 2015 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура