Решение на Съда (пленарен състав) от 19 октомври 2004 г. Решение на Съда (пленарен състав) от 19 октомври 2004 г.#Kunqian Catherine Zhu и Man Lavette Chen срещу Secretary of State for the Home Department.#Искане за преюдициално заключение: Immigration Appellate Authority - Обединеното кралство.#Дело C-200/02.