Писмен въпрос E-1695/10, зададен от Proinsias De Rossa (S&D) на Комисията. Прогонване на хора от етническата група Сан от резервата Централна Калахари в Ботсуана