Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/32 на Комисията от 14 януари 2016 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/82 върху вноса на лимонена киселина с произход от Китайската народна република, посредством вноса на лимонена киселина, изпратен от Малайзия, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия