Деца със синдром на Даун Декларация на Европейския парламент от 18 април 2012 г. относно децата със синдром на Даун