Писмен въпрос E-2305/09, зададен от Kathy Sinnott (IND/DEM) на Комисията. Финансиране от Общността за Газа