Решение на Съда (първи състав) от 29 септември 1983 г. # Chryssanti Papageorgopoulos срещу Икономически и социален комитет. # Длъжностно лице - Уволнение. # Дело 277/82. TITJUR Papageorgopoulos/ИСК