Дело T-289/01: Решение на Първоинстанционния съд от 24 май 2007 г. — Duales System Deutschland/Комисия (Конкуренция — Картели — Система за събиране и възстановяване на опаковки, пуснати на пазара в Германия и носещи логото Der Grüne Punkt — Решение за освобождаване — Тежести, наложени от Комисията за гарантиране на конкуренцията — Изключителност, предоставена от оператора на системата на ползваните предприятия за събиране — Ограничения на конкуренцията — Необходимост от гарантиране на достъпа на конкуренти до инсталациите за събиране, използвани от оператора на системата — Задължения, поети от оператора на системата)