Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7792 – Konecranes/Terex MHPS) (Text av betydelse för EES)