Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.7792 – Konecranes/Terex MHPS) (Besedilo velja za EGP)