Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7792 – Konecranes/Terex MHPS) (Text s významom pre EHP)