Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7792 – Konecranes / Terex MHPS) (Dokuments attiecas uz EEZ)