Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7792 — Konecranes/Terex MHPS) (Текст от значение за ЕИП)