Споразумение между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия във военните операции по управление на кризи, провеждани от Европейския съюз$