Krupp Stahl и Thyssen Stahl/Комисия TITJUR Решение на Съда от 15 октомври 1985 г. # Krupp Stahl AG и Thyssen Stahl AG срещу Комисия на Европейските общности. # Съединени дела 211 и 212/83, 77 и 78/84.