Писмен въпрос P-6063/10 Roberto Gualtieri (S&D) до Комисията. Условия в италианските и европейските затвори