Писмен въпрос E-008629/11 Rareș-Lucian Niculescu (PPE) до Комисията. Спиране на услугите по пренос на газ от страна на Украйна