Advance Magazine Publishers/OHMI-Capela & Irmãos (VOGUE) TITJUR Решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 4 октомври 2007 г. # Advance Magazine Publishers, Inc. срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността - Процедура по възражение - Заявка за словна марка на Общността "VOGUE" - По-ранна национална словна марка "VOGUE Portugal" - Доказателства, представени за първи път пред апелативния състав - Обхват на разглеждането, извършено от апелативния състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар. # Дело T-481/04.