Наредба № 43 от 29.10.2003г. за производство и търговия на семена от зеленчукови култури