Zaak C-96/15: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 16 juni 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Tribunal de grande instance de Nanterre — Frankrijk) — Saint Louis Sucre, voorheen Saint Louis Sucre SA/Directeur général des douanes et droits indirects (Prejudiciële verwijzing — Landbouw — Suiker — Productieheffingen — Recht op teruggaaf — Opgeslagen suiker die niet is uitgevoerd — Ongerechtvaardigde verrijking — Vrijheid van ondernemerschap — Berekeningsmethode)