Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 947/2012 z  12. októbra 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, ktorým sa vykonáva certifikačná schéma Kimberleyského procesu pre medzinárodný obchod s neopracovanými diamantmi