Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 947/2012 ( 2012. gada 12. oktobris ), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2368/2002 par Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanu starptautiskajā tirdzniecībā ar neapstrādātiem dimantiem