Регламент за изпълнение (ЕС) № 947/2012 на Комисията от 12 октомври 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти