2003 m. gruodžio 2 d. Komisijos sprendimas dėl veterinarijos sertifikatų importuojant gyvūninės kilmės produktus iš Jungtinių Amerikos Valstijų (pranešta dokumentu Nr. C(2003) 4444)tekstas svarbus EEE