Писмен въпрос E-011085/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) до Комисията. USB гривна за околната среда