Решение 2010/452/ОВППС на Съвета от 12 август 2010 година относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia