/* */

C/2016/4154 Решение за изпълнение на Комисията от 7 юли 2016 година за финансиране на работната програма за 2016 г. за обучение в областта на безопасността на храните и фуражите, здравето на животните, хуманното отношение към тях и здравето на растенията в рамките на програмата „По-добро обучение за по-безопасни храни“