Писмен въпрос E-2251/09, зададен от Mathieu Grosch (PPE-DE) на Комисията. Агенция за подмяна на свидетелства за управление на МПС