Писмен въпрос E-3196/08, зададен от Raymond Langendries (PPE-DE) на Комисията. Данък добавена стойност и лизинг