Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali — evalwazzjoni tal-implimentazzjoni inizjali u rakkomandazzjonijiet għall-futur” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)