Wunenburger/Комисия TITJUR Решение на Съда (четвърти състав) от 7 юни 2007 г. # Jacques Wunenburger срещу Комисия на Европейските общности. # Обжалване - Публична служба - Повишаване - Процедура за подбор - Отхвърляне на кандидатурата на жалбоподателя - Отстраняване от длъжност - Задължение за мотивиране - Грешка при прилагане на правото - Насрещна жалба - Предмет на спора - Правен интерес. # Дело C-362/05 P.