Решение на Съда (осми състав) от 19 декември 2012 г. Решение на Съда (осми състав) от 19 декември 2012 г.#Mitteldeutsche Flughafen AG и Flughafen Leipzig-Halle GmbH срещу Европейска комисия.#Обжалване — Държавни помощи — Понятие за предприятие — Икономическа дейност — Изграждане на летищна инфраструктура — Писта за излитане и кацане.#Affaire C‑288/11 P.