Писмен въпрос E-1259/10, зададен от William (The Earl of) Dartmouth (EFD) на Комисията. Сведение