Заключение на генералния адвокат Y. Bot, представено на 28 януари 2016 г.