Писмен въпрос E-011007/10 Nuno Teixeira (PPE) до Комисията. Определяне на междинна категория региони