Berigtigelse til Kommissionens afgørelse af 11. juni 2009 om undertegnelse af et aftalememorandum mellem Europa-Kommissionen og Den Europæiske Organisation for Højenergifysik (CERN) ( EUT L 161 af 24.6.2009 )