Oprava rozhodnutí Komise ze dne 11. června 2009 o uzavření memoranda o porozumění mezi Evropskou komisí a Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN) ( Úř. věst. L 161 ze dne 24.6.2009 )