Hecq/Комисия TITJUR Решение на Съда (четвърти състав) от 14 декември 1988 г. # André Hecq срещу Комисия на Европейските общности. # Длъжностно лице. # Дело 280/87.